Lena Lövdahl

  • Foto Martin Tode
  • Foto Martin Tode
  • Foto Martin Tode

I stad och på landsbygd

Nytt program!

I stad och på landsbygd
Sverige genom visdiktarnas ögon 1910–1950-tal

Möt fyra av våra allra mest geniala vispoeter: Dan Andersson, Birger Sjöberg, Nils Ferlin och Evert Taube.
Lena Lövdahl berättar om visdiktarnas liv, deras verk och om hur Sverige förändras under den första halvan av nittonhundratalet. Naturligtvis blir det också många visor!
Det tidiga nittonhundratalets visa är en berättelse om staden och landet, om modernitet och traditioner, sida vid sida. Det är små berättelser ur livet och skildringar av stämningsfulla ögonblick.
Visdiktarna 1910–1950
Den första delen av 1900-talet är en dramatisk tid i Sveriges historia; under perioden slår det moderna livet igenom på allvar med elektricitet och telefoner, en helt ny livsstil växer fram i staden. Samtidigt går mycket sin gilla gång på landsbygden.
Våra kända visdiktare från perioden skildrar storstaden, landsbygden och småstaden. De rör sig i både det gamla och nya Sverige, i sina visor och såklart också personligen.
Visor i stad och på landsbygd presenterar fyra av periodens allra mest geniala vispoeter: Dan Andersson, Birger Sjöberg, Nils Ferlin och Evert Taube. Vi får lära känna dem och deras verk: Sommaridyllen på skärgårdsön, ensamheten som inneboende i den stora staden, gemenskapen i arbetslaget ute i skogen, det goda livet i småstadsidyllen.
Visor är sjungen poesi och i den speglas vår historia och vår kultur på ett lättillgängligt sätt.
Ett kulturarv som borde förvaltas bättre!

Här finns en PDF med kostnader och annat praktiskt att ladda ner: Produktion I stad och på landsbygd

Nedan ett litet smakprov: